Privacyverklaring

4geocaching is een platform voor en door geocacheliefhebbers. Bezoekers kunnen van onze site gebruik maken met of zonder account en daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. We proberen zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met persoonsgegevens en daarbij houden we ons aan de eisen uit de privacywetgeving, dat betekent bijvoorbeeld dat wij:
– via deze privacyverklaring duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij je persoonsgegevens verwerken.
– nooit meer informatie vragen dan nodig
– je persoonsgegevens niet verstrekken aan derde partijen tenzij dit absoluut nodig is voor de werking van deze doeleinden
– zorgen dat onze beveiliging op orde is en direct ingrijpen indien nodig
– je de mogelijkheid geven om je gegevens in te zien of te wijzigen of te (laten) verwijderen.

Gebruik persoonsgegevens
Bij het gebruik van onze website kun je bepaalde persoonsgegevens bij ons achterlaten. Afhankelijk van de manier waarop je onze site gebruikt (met of zonder account bijvoorbeeld) verwerken we bepaalde gegevens wel of niet. Wij verwerken algemene persoonsgegevens en geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Om gebruik te kunnen maken van de diverse functionaliteiten op onze website en voor het kunnen leveren van bijdragen aan ons forum is registratie verplicht. De volgende (persoons)gegevens worden door 4geocaching verwerkt:
Forum:
– e-mailadres
– wachtwoord
– gebruikersnaam (pseudoniem waaronder de bijdragen worden gepubliceerd)
– IP-adres(sen) (wordt niet op het internet gepubliceerd)
– datum/tijdstip registratie
– gebruikersgroep (betalend lid of registered lid)
– in het persoonlijke forumprofiel kunnen leden vrijblijvend meer gegevens over zichzelf invullen, deze gegevens zijn niet verplicht. Wanneer deze gegevens zijn ingevuld zijn deze gegevens zichtbaar voor anderen.
– Gegevens die jij zelf plaatst op ons forum (berichten, polls enz.)

Functionaliteiten website:
CCC:
Wanneer je je hebt geregistreerd bij de Catch Call & Cache functie van 4geocaching worden de volgende gegevens verwerkt:
– (mobiel) telefoonnummer (optioneel)
– SMS (optioneel)
– e-mailadres waarmee je bij 4geocaching bent geregistreerd (optioneel)
– Twitternaam (optioneel)
– Koppeling naar jouw geocaching.com account (live api)

Persoonlijke instellingen website:
Naast de foruminstellingen kunnen leden optioneel op de website diverse andere persoonlijke instellingen invoeren. Een aantal rubrieken hebben betrekking op persoonsgegevens:
– thuiscoördinaat (niet zichtbaar voor andere leden)
– land (niet zichtbaar voor andere leden)

Data licentie Groundspeak en Live API licentie
4geocaching heeft een Data licentie van Groundspeak, dat betekent dat wij gebruik mogen maken van diverse data op Geocaching.com en een Live API licentie om gebruik te mogen maken van hun API functie (ook van toepassing op GAPP) . De combinatie van deze twee licenties biedt ons bijv:
– de URL naar logfoto’s (die openbaar zijn gepubliceerd op Geocaching.com) + de metadata van de logfoto’s
– logs (die ook openbaar zijn gepubliceerd op Geocaching.com)
– accountinformatie Geocaching.com
– trackable informatie (die ook openbaar zijn gepubliceerd op Geocaching.com)

Doeleinden
Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van je gebruik):
– om het mogelijk te maken gebruik te maken van alle functionaliteiten op onze website via een account
– om eventueel een nieuw wachtwoord te kunnen sturen wanneer je deze niet meer weet
– om onze website te kunnen verbeteren/te optimaliseren

Grondslagen voor verwerking
Door een account aan te maken bij 4geocaching sluit je een overeenkomst met ons af. Zonder deze gegevens kan 4geocaching niet de diensten en functionaliteiten bieden waar je gebruik van wenst te maken. Daarnaast zijn er, in het forumprofiel en bijv het CCC profiel, mogelijkheden om extra persoonsgegevens toe te voegen. Door dit zelf aan te vullen geef je expliciete toestemming aan 4geocaching dit te verwerken. Deze gegevens kun je elk willekeurig moment zelf weer verwijderen. In dat geval zijn deze gegevens ook per direct van de server van 4geocaching verwijderd.

Verstrekken aan derden
Wij geven jouw persoonsgegevens enkel aan derde partijen als dat absoluut noodzakelijk is voor de werking van bepaalde functionaliteiten op de website. Bijvoorbeeld voor het gebruik van de applicatie CCC, hiervoor zijn voor zowel Android, Apple en Microsoft apps ontwikkeld om onderweg via de smartphone gebruik te kunnen maken van deze functionaliteit. Daarnaast wordt alle data opgeslagen op een dedicated server gesitueerd in Duitsland. De partij die dit voor ons beheert heet Hetzner.  Met bedrijven die je persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Verder zullen wij je persoonsgegevens nooit aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is of er is sprake van een gerechtvaardigd belang (continuiteit website waarborgen).

Cookies
We maken enkel gebruik van cookies die nodig zijn voor het functioneren van de website en cookies om het bezoek op onze website te meten. 4Geocaching gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen. Meer informatie hierover is te vinden op de site van de consumentenbond

Geautomatiseerde besluitvorming
4geocaching neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder menselijke tussenkomst.

Beveiliging en bewaartermijnen
Wij zorgen dat onze beveiliging zo goed mogelijk op orde is en dat enkel de noodzakelijke personen toegang hebben tot je gegevens. Onze site is voorzien van SSL-techniek*. En onze server staat in een goed beveiligde serverruimte (zie voor meer informatie over beveiligingsmaatregelen appendix 2 van de verwerkersovereenkomst die we met Hetzner hebben afgesloten). We bewaren je gegevens zo lang als nodig is om de gevraagde functionaliteiten / diensten te kunnen leveren of zolang als de wet ons dat verplicht. Naast de gegevens die je hebt aangeleverd om de overeenkomst aan te gaan bij 4geocaching, kun je zelf diverse persoonsgegevens toevoegen aan je (forum) profiel. Deze gegevens kun je zelf op elk willekeurig moment verwijderen als je dat wenst. Wanneer jij denkt dat jouw gegevens niet voldoende zijn beveiligd, of je constateert een datalek, neem dan zsm contact met ons op. Zie hiervoor de contactgegevens bij Identiteit en contactgegevens. 

Inzage en wijziging en verwijdering van je gegevens
Ingelogd kun je, zowel op je website profiel als je forumprofiel zelf gegevens wijzigen, of verwijderen. Let wel, niet alle gegevens worden automatisch van de server verwijderd. Je kunt hiervoor contact met ons opnemen, wij zullen binnen 4 weken je verzoek in behandeling nemen. Je accountnaam kan niet gewijzigd worden of worden verwijderd, ook je forumbijdrages kunnen niet worden verwijderd  in het kader van de uitoefening van het grondrecht van de uitingsvrijheid (artikel 17 lid 3 AVG). Wanneer je wilt weten welke data je bij ons hebt achtergelaten heb je de mogelijkheid deze gegevens te downloaden (ZIP bestand) d.m.v. de downloadknop onder aan deze pagina (zoals jouw forumbijdrages, je websiteprofielinstellingen, CCC informatie enz.)

Vragen en klachten
Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen of je hebt een klacht over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens, dan kan dat via info@4geocaching.eu. Je hebt daarnaast ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de de Autoriteit Persoonsgegevens

Identiteit en contactgegevens
Website: www.4geocaching.eu
Contactpersoon: Hemma Winter
Email: info@4geocaching.eu
Telefoon: (06) 50806232

Wijzigingen en inwerkingtreding
Deze privacyverklaring kan wijzigen. Veranderingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd. Het is dan ook verstandig om deze pagina geregeld te bezoeken zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Deze privacyverklaring is in werking getreden op 1 mei 2018 en aangepast op 17 mei 2018.

* SSL: herkenbaar aan https:// voor de url, is een techniek waarmee de verbinding tussen de bezoeker van een website en de server waar de website is ondergebracht, wordt beveiligd middels zeer sterke encryptie. Op deze manier kan vertrouwelijke informatie niet worden onderschept. Een SSL-verbinding draagt er niet alleen zorg voor dat niemand kan meelezen wat er naar een website wordt verstuurd, het voorkomt ook dat informatie die naar de website wordt verstuurd of van de website wordt verzonden kan worden aangepast)

Download jouw (persoons) gegevens